LANGWYCK RECRUITMENT

Langwyck Recruitment past de beproefde methode toe, die Langwyck Consultants sinds 1996 toepast in de wereld van executive search. Onze benadering van kandidaten en opdrachtgevers is exclusief, integer en discreet.

Langwyck Recruitment vult managementposities in vanaf middenkader management tot senior management.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever stellen wij een profiel samen en letten daarbij ook zeer op de persoonlijke vaardigheden die een kandidaat nodig heeft om goed te kunnen functioneren binnen uw organisatie en het desbetreffende team.

Wij werken in principe zonder advertentie en benaderen potentieel geschikte kandidaten via ons warme uitgebreide netwerk. Kandidaten worden door ons uitvoerig geïnterviewd, gescreend en gepresenteerd in een uitgebreid rapport.

Wij hechten grote waarde aan het in contact blijven na plaatsing met zowel de opdrachtgever als ook met de kandidaat. Dit wordt door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld en zorgt voor een goede continuering van de relatie.