EXECUTIVE SEARCH

Langwyck Consultants richt zich daarbij op zowel algemene als op specifieke management posities en sluit hierbij geen branches uit. Wel legt Langwyck Consultants bepaalde accenten zoals algemeen management, financieel management, asset management, real estate, commercieel management en HRM functies. De partners van Langwyck Consultants hebben zelf op executive niveau hun sporen verdiend in de wereld van real estate, finance / asset management, media / communicatie, automotive, leisure en zorg.

Wij zien executive search niet slechts als het invullen van een positie, maar kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de inbedding van die positie binnen een organisatie.
Het is juist deze combinatie van onze kijk op mensen én structuren die ons wezenlijk onderscheidt van anderen. Dit bepaalt uiteindelijk het verschil tussen het invullen van een positie en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Onze doelstelling is daarbij iedere cliënt optimaal te adviseren en te ondersteunen, gelet op de specifieke behoefte. Wij stemmen vorm en afspraken met betrekking tot searchprojecten hierop af, uiteraard in nauw overleg met onze cliënt.