EXECUTIVE COUNSELING

Boardroom Advisering
Regelmatig wordt Langwyck Consultants gevraagd mee te denken over veelal strategische vraagstukken met een belangrijke HRM impact. Het gaat hierbij om zowel organisatorische als om kwalitatieve vraagstukken.

Op verzoek van de opdrachtgever/organisatie kan Langwyck Consultants de gegeven adviezen ook helpen implementeren.

Management Audit
Op verzoek van onze cliënten beoordeelt Langwyck Consultants individuele managers. Dit gebeurt in een of meerdere persoonlijke gesprekken en veelal in een schriftelijk advies. Doorgaans is de focus van deze gesprekken de vaststelling van individuele kernkwaliteiten en ambities in relatie tot die van de opdrachtgever/organisatie.