EXECUTIVE COACHING

Het coachen van managers vindt zowel plaats op verzoek van onze cliënten, als van individuele managers.
Coaching kan uit een of enkele gesprekken bestaan uitmondend in een advies, maar ook een langer traject zijn van regelmatige gesprekken.

Coaching kan er enerzijds op gericht zijn op het beter functioneren in de huidige functie of werksituatie, en anderzijds na een reflectie op leven en werken tot dan toe, gericht zijn op begeleiding van werk naar ander werk.

Dr. Marnix F. Westers is geregistreerd Practitioner en executive coach bij de Nederlandse Orde van Loopbaancoaches (NOBCO).